Privacybeleid

Privacy verklaring Trimsalon Josine

Privacy verklaring Trimsalon Josine, gevestigd aan de Belvedereweg 1 te Epe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Web: www.trimsalonjosine.nl
Email: Info@trimsalonjosine.nl
Tel: 06-2017 11 81

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trimsalon Josine verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor-en achternaam
-Telefoonnummer
-Emailadres
-Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Trimsalon Josine verzamelt geen bijzondere of gevoelige gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Trimsalon Josineverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U een afspraakbevestiging en herinnering voor de afspraak te kunnen mailen
-U te informeren overwijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Trimsalon Josinebewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft dat zij verwijderd moeten worden. De ervaring leert dat veel mensen na het overlijden van de hond weer een andere hond nemen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Trimsalon Josineverstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Trimsalon Josineneemt beveiligingsmaatregelingen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Trimsalon Josinemaakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken.Op de website worden alleen de statistieken bijgehouden van het aantal pagina bezoeken zonder persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trimsalon Josine en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, testuren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trimsalonjosine.nl.